Cecilia Freeman Koester is wereldwijd bekend vanwege haar werk met kinderen en volwassenen met speciale behoeften (Special needs).

Vanaf 1979 heeft ze met allerlei soorten kinderen gewerkt, met ‘normaal’ functionerende kinderen en kinderen met “Special Needs”. Deze kinderen hadden uitdagingen op diverse gebieden: Aandachts-stoornissen, sociaal emotionele uitdagingen, autisme, ontwikkelingsvertragingen, het Syndroom van Down, hersenletsel en zware handicaps.

 

Het opzienbarende boek I Am the Child: Using Brain Gym® with Children Who Have Special Needs, gepubliceerd in 1998, beschrijft een periode van twee jaar dat Cecilia als leerkracht  werkte in het speciaal onderwijs, met elf kinderen met complexe ontwikkelingsachterstanden. Dit boek is een inspiratie dat de lezer inzicht geeft in wat kinderen met ernstige lichamelijke beperkingen nodig kunnen hebben om hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Vanaf 1998 heeft Cecilia in de hele wereld workshops verzorgd aan leerkrachten,

counselors, therapeuten en ouders. De workshops zijn gebaseerd op het Brain Gym® programma met 26 eenvoudige, leuke, lichamelijke oefeningen die het leren en functioneren op alle gebied verbeteren.

In de loop van de jaren heeft Cecilia een programma ontwikkeld met motorische oefeningen die speciaal geschikt zijn voor kinderen en volwassenen met speciale behoeften, maar die ook bijzonder goed werken bij ‘normale’ kinderen en volwassenen met kleinere uitdagingen.

HIerbij kun je denken aan: niet kunnen lopen of praten, maar ook aan kinderen die niet kunnen focussen bij het lezen of mensen die moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden.

Het unieke aan Brain Gym®170 for Special Needs

zijn de methodes en technieken die worden aangeboden in haar workshops. Deze nieuwe gereedschappen helpen de verzorgers meer bewust te worden hoe je kinderen en volwassenen bij hun reis kan ondersteunen.

Wellicht is Cecilia’s grootste gave dat ze in staat is te laten zien hoe en waar ze de ingang vindt, uitgaande van de mogelijkheden van het kind. Haar geaarde manier van lesgeven maakt de informatie makkelijk te verwerken, ze geeft verbaal les en laat dan zien hoe je kan gebruiken wat je hebt geleerd. Cecilia heeft het werk van Brain Gym® uitgebreid en aangevuld met het de basis bouwstenen van de ontwikkeling, de zogenaamde: Building Block activities die in de eendaagse workshop Movement Based Learning vooral aan bod komen.

Sluit Menu